URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

27 września
poniedziałek Kalendarz

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników.

Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”, adresowany do dziennikarzy i innych osób publikujących w środkach masowego przekazu, jest najstarszym ogólnopolskim konkursem organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – odbywa się on rokrocznie od 1994 r. Celem konkursu jest oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin przez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz w „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.


XXVII edycja konkursu, zainaugurowana przez Prezes Kasy dr Aleksandrę Hadzik 11 marca br. podczas uroczystego podsumowania poprzedniej edycji, w głównej mierze ma na celu popularyzowanie, od 30 lat upowszechnianych przez KRUS, sposobów zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i przesłanie na adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi regulaminu. Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia.


Regulamin oraz szczegóły konkursy dostępne pod linkiem >> https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artyk...