URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
10 sierpnia
środa Kalendarz

Deklaracja śmieciowa przez e-PUAP


W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W listopadzie 2020 r Rada Gminy Stegna zmieniła wysokość stawki opłaty za śmieci. 

Nie można także zadeklarować nieselektywnej zbiórki odpadów. Te zmiany pociągnęły za sobą konieczność złożenia przez właścicieli oraz zarządców nieruchomości nowych deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.


Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w 2021 r. w przypadku zmiany zużycia wody w 2020 r.Przygotowaliśmy dla Państwa możliwość złożenia deklaracji za pomocą E-puap

Elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy w Stegnie


 szczegóły dostępne pod linkiemZmiany wchodzące w życie od 01.01.2021 r.

W związku z obowiązkiem powszechnej segregacji odpadów komunalnych nie ma możliwości deklarowania zbierania odpadów w sposób niesegregowany. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji zostanie naliczona podwyższona opłata w wysokość 3-krotności opłaty podstawowej tj. 26,25 zł/1 m3 zużytej wody.

Uchwały Rady Gminy Stegna, które wprowadziły zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy są dostępne

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Stegnie  bip.stegna.pl


Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna


Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna.Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stegna.


Szczegółowe zasady uznania, że odpady są nieprawidłowo zbierane znajdują się w Uchwale Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 27 listopada 2020 r.