URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

27 września
poniedziałek Kalendarz

Budujemy Wiślaną Trasę Rowerową!


Trwa budowa ścieżki rowerowej o długości ok 5 km i szerokości 3 m po wale przeciwpowodziowym Wisły. Ścieżka o nawierzchni asfaltowej zostanie ograniczona obrzeżem betonowym. W miejscach skrzyżowań z drogami gruntowymi na wale, dla przyjazdu ciągników rolniczych podbudowa i nawierzchnia zostanie odpowiednio wzmocniona. Trasa rowerowa zostanie oznakowana znakami poziomymi i pionowymi, zgodnie z opracowaną koncepcją przez Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na początku i końcu budowanego odcinka.

Początek trasy rowerowej od drogi wojewódzkiej ul. Gdańskiej w miejscowości Mikoszewo (przy przeprawie promowej) do drogi powiatowej nr 2332 G w miejscowości Drewnica.
Budowa jest realizowana w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy” w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykonawcą robót: TSG Polska Sp. z o.o. ul. Narwicka 1, 80-577 Gdańsk
Planowany termin zakończenia budowy 30 październik 2021 r.
Link do aktywnej mapy Pomorskich Tras Rowerowych: https://ptr.pomorskie.eu/