URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
24 listopada
środa Kalendarz

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR – uzupełnienia

Z uwagi na zmiany interpretacji wytycznych oraz regulaminu konkursu „Granty PPGR”  - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", istnieje konieczność doprecyzowania informacji, umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej złożonego przez Państwa Oświadczenia.

W celu dokonania weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach, zobowiązuje się Państwa do uzupełnienia dokumentacji o niezbędny dokument potwierdzający zatrudnienie, wskazanego w oświadczeniu członka rodziny krewnego w linii prostej (tj. rodzic, dziadkowie, pradziadkowie), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Wymaganymi dokumentami na potwierdzenie faktu zatrudnienia są m.in.: zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania. 

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stegnie w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021r.