URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

27 września
poniedziałek Kalendarz

Zebranie wiejskie Sołectwa Chełmek Osada 18.09.2021

Sołtys i Rada Sołecka

Sołectwa Chełmek-Osada 
zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców

w dniu 18.09. 2021 roku o godz. 18.00( świetlica wiejska w Stobcu).


Tematyka zebrania:

- sprawozdanie sołtysa w zakresie realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

- przyjecie propozycji uchwały w zakresie F.S na 2022r.

- inne bieżące sprawy

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców

                                                                                          SOŁTYS

                                                                                            Teresa Czapiewska