URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

27 września
poniedziałek Kalendarz

Wieści z placów budowy


W ostatnim czasie na terenie naszej gminy trwa wiele prac budowlanych dlatego śpieszymy z informacjami z ich realizacji.
>  Na budowie hali sportowej w Drewnicy Wykonawca przystąpił już do wylewania fundamentów. Prace postępują zgodnie z planem więc już niedługo pojawią się pewnie pierwsze fragmenty ścian. 
>  Na budowie "Wiślanej ścieżki rowerowej" pomiędzy Drewnicą a Mikoszewem Wykonawca kończy już podbudowę i lada moment będzie już wylewał masę asfaltową pod nową ścieżkę. Już niedługo będziemy mogli podziwiać piękne nadwiślańskie widoki z wysokości siodełka naszych rowerów. 
>  Rozpoczęła się przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Drewnica polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonowych płyt drogowych YOMB oraz wykonaniu zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego.
Przebudowa będzie realizowana w ramach umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Koszt zadania – 254 963,01 zł., z czego dofinansowanie wyniesie do kwoty 125 015,00 zł.
>  W Jantarze Wykonawca realizuje już przebudowę ul. Krótkiej. Wartość inwestycji wynosi 480 658,17 zł, w tym wartość dofinansowania 296 052,00 zł. Przebudowywany odcinek drogi gminnej o łącznej długości około 169 m. posiadał będzie jezdnię z betonowej kostki brukowej.
Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
>  Na boisku "Czarnych Przemysław" Wykonawca zakończył już prace związane z budową własnego ujęcia wody na potrzeby podlewania boiska. Czekamy teraz na stosowne pozwolenia i uruchamiamy automatyczne podlewanie.