URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
24 listopada
środa Kalendarz

Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach


Informujemy, że Gmina Stegna na realizację w 2021 r. zadania pn. "Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo" otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dofinansowanie w wysokości 2 500,00 zł w formie dotacji.  Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 5 085,76 zł.  


Naszym celem jako organizatora kąpielisk strzeżonych było zapobieganie schorzeniom o charakterze żołądkowo-jelitowym u uczestników kąpieli, które są powodowane przez bakterie typu Escherichiacoli oraz, Enterococcusfaecalis. Badania jakości wody na naszych kąpieliskach  służyły właśnie temu zadaniu. Ze względu na położenie naszych kąpielisk w wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz przy ujściu Wisły Przekop, występuje duże zagrożenie skażenia wód przez zrzuty zanieczyszczeń olejowych, ścieków i odpadów z jednostek pływających spowodowane awariami na jednostkach lub nielegalnymi zrzutami. Ryzyko skażenia stwarzają również jednostki stacjonujące w pobliskich przystaniach rybacki w Stegnie i Jantarze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia tych krótkotrwałych zanieczyszczeń może wystąpić w sezonie letnim ze względu na zwiększony ruch jednostek pływających. Dlatego też poprzez obserwację wód przez Ratowników oraz badania wody na kąpieliskach możemy wykryć ewentualne skarżenia wody i zapobiec schorzeniom uczestnikom kąpieli. W trakcie całego sezonu kąpieliskowego nie wykryto żadnych skarzeń wody.  www.wfos.gdansk.pl 


Sprwozdanie z realizacji zadania dosfinasowanie badania wody_na stronę.pdf