URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

30 października
piątek Kalendarz

Zaostrzenie zasad epidemicznych


Szanowni mieszkańcy ‼️
Informujemy, że od jutra- 10 października 2020 r. - zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w strefie żółtej:
1. Zakaz (do odwołania) prowadzenia przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub
w innych zamkniętych przestrzeniach;
2. Osoby posiadające zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem mają obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
3. Odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
4 .Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
5. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie: lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży;
6. W przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.
Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne mogą się odbywać przy ograniczeniu – 75 osób z wyłączeniem obsługi i 50 w czerwonej.


https://www.gov.pl/web/zdrowie/zaostrzenie-zasad-e...