URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

30 października
piątek Kalendarz

Ul. Krótka w Jantarze będzie przebudowana !!!

Informujemy, że pozyskaliśmy środki finansowe na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej działka nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar”. Wartość inwestycji wynosi 480 658,17 zł, w tym wartość dofinansowania 296 052,00 zł. Przebudowywany odcinek drogi gminnej o łącznej długości około 169 m. posiadał będzie jezdnię z betonowej kostki brukowej.

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach naboru na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020