URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

30 października
piątek Kalendarz

ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO !!!


W związku z poprawą sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i obniżeniem poziomu wód rzek i na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego – działając na podstawie art. 34 ust.1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.920) z dniem 15 października 2020 roku od godziny 9.00 Starosta Nowodworski
ODWOŁUJĘ STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO.