URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

30 października
piątek Kalendarz

Likwidacja Stowarzyszenia Bursztynowe Wybrzeże


OGŁOSZENIE

o likwidacji Stowarzyszenia Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie

Informujemy, że Stowarzyszenie Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073039 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 16 grudnia 2019 roku przystąpiło do procesu likwidacji.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali ustanowieni: Zbigniew Ptak i Rafał Wasil

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.03.2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/026734/19/742.

Ewentualne roszczenia wobec likwidowanego Stowarzyszenia prosimy zgłaszać w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do 14 listopada 2020 roku) pod adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Gdańska 60 82-103 Stegna.

Likwidatorzy Stowarzyszenia Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie

Dane kontaktowe

Ogłoszeniodawca: Stowarzyszenie Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie ul. Gdańska 60 82-103 Stegna

E-mail: sbursztynowe@gmail.com