Prosimy o zapoznanie się z treścią  Uchwały Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w 2021 r. w przypadku zmiany zużycia wody w 2020 r.


Deklarację można złożyć  za pomocą elektronicznego formularza 
USŁUGI WYWOZU ŚWIADCZONE SĄ PRZEZ KONSORCJUM:

  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Kanałowa 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 24 93, 55 247 28 77, e-mail: zgknowydworgd@neostrada.pl
  • Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych Sp. z o. o., ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański, tel. 55 247 22 33, 55 620 02 06, e-mail: biuro@prsp.pl
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX" Tomasz Grzmil, ul. Wiejska 6, 82-230 Nowy Staw, tel.55 271 50 17, e-mail: complex.grzmil@wp.pl


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 

Załączniki: