Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie Drukuj Stworz PDF

Kościół położony w Stegnie. Zbudowany w latach 1681-1683, na miejscu wcześniejszego, pochodzącego z XV w. Architektura budowli jest typowym dla Pomorza przykładem budownictwa ryglowego - w zewnętrznych fasadach kościoła wyraźnie widać drewnianą "szachownicę"  konstrukcji. Kościół z prezbiterium ceglanym i nawą konstrukcji szachulcowej znajduje się w centrum miejscowości. Na wieży znajduje się gałka z chorągiewką wietrzną na, której widnieje data 1682. We wnętrzu znajdują się unikalne podwieszone do stropu malowidła na płótnie oraz zabytkowe, barokowe organy, ambona z XVII wieku, a także model fregaty, ufundowany pod koniec XIX wieku przez uratowanych z tonącego statku marynarzy. Ciekawostką historyczną może być fakt, iż w kościele tym przebywał i modlił się Jan Długosz. Każdego roku, latem, w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się koncerty muzyki organowej. Melomani z całego kraju mogą wówczas posłuchać dzieł wielkich mistrzów oraz brzmienia zabytkowych organów.

 

Żródło: Obiekty Sakralne Powiatu Nowodworskiego

Liczba wyświetleń: 6870

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żuławkach Drukuj Stworz PDF

Kościół położony we wsi Żuławki. Początki wsi sięgają roku 1352, lokowane przez wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode na terenach leżących na prawym brzegu Szkarpawy, a więc na Żuławach. Cennym zabytkiem wsi jest kościół neogotycki z 1840 roku, rozbudowany na fudnamentach rozebranego w 1639 roku kościoła gotyckiego. Obecny kościół posiada małąwieżyczkę. Na uwagę zasługuje ołtarz z rzeźbami z XVIII wieku oraz organy pochodzące z 1938 roku. We wnętrzu kościoła znajduje się ambona z 1849 roku wsparta na XVII - wiecznej figurze anioła, krucyfiks i belki tęczowe z drugiej połowy XVIII wieku. ciekawym elementem wnętrza jest chrzecielnica z rzeźbą anioła i imponującą rokokową obudową.

 

Źródło: Obiekty Sakralne Powiatu Nowodworskiego

Liczba wyświetleń: 7044

Kościół Św. Jakuba w Niedźwiedzicy Drukuj Stworz PDF

Kościół znajduje się w miejscowości Niedźwiedzica. Murowany kościół zbudowany w 1348 roku w stylu gotyckim. Jednonawowy o nawie przykrytej drewnianym, płaskim stropem. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują trzy ołtarze z XVIII i XIX wieku, XVII - wieczna ambona oraz dzwon z 1590 roku odlany w Gdańsku przez Gerda Bennigka, twórcę gdańskiego Neptuna. Dzwon zdobią liczne napisy, inicjały, wizerunki aniołów, postacie z podniesionymi mieczami, a także sylwetka niedźwiedzia wspinającego się na drzewo co stanowiło herb Niedźwiedzicy. Obecnie spoczywa w drewnianym przedsionku wejściowym do kościoła, nie spełnia już swojej roli, ponieważ uszkodzono go po 1945 roku. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku o konstrukcji przysłupowej z dwoma dzownami na zewnątrz. Kościół otacza użytkowany do dzisiaj cmentarz rzymsko-katolicki, który powstał prawdopodobnie w połowie XIV wieku wraz z wybudowaniem kościoła.

 

Źródło: Obiekty Sakralne Powiatu Nowodworskiego

Liczba wyświetleń: 7349

Wiatrak "Koźlak" w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

Wiatrak znajdujący się w Drewnicy, jest jedną z ostatnich na Żuławach tego typu budowli. Pochodzi z 1718 roku. Wykonany prawie całkowicie z drewna. Konstrukcja ta jest zwana "koźlakiem". Jest to unikatowy wiatrak przemiałowy z bryłą dachu na kształt odwróconej łodzi i nawisem nad galeryjką ze schodami.

 

Źródło: Kraina Zalewu Wiślanego, Turystyka Przyrodniczo-Kulturowa

Liczba wyświetleń: 6992

Śluza Gdańska Głowa w Żuławkach Drukuj Stworz PDF

Śluza w Gdańskiej Głowie, położona nieopodal miejscowości Żuławki, została zbudowana razem z Przekopem Wisły w 1885 roku i miała na celu odcięcie Wisły Elbląskiej (obecnie Szkarpawy od głównego nurtu wiślanego z jednoczesnym zapewnieniem połączenia żeglugowego. Jej długość użyteczna wynosi 61 m, szerokość 12,5 m. Oprócz wrót zamykających śluzę posiada wrota przeciwpowodziowe. Śluza przetrwała II wojnę światową niemal nieuszkodzona i stanowi cenny, a zarazem malowniczy, zachowany w formie pierwotnej (wraz z mechanizmami) zabytek hydrotechniczny.

 

Źródło: Kraina Zalewu Wiślanego, Turystyka Przyrodniczo-Kulturowa

Liczba wyświetleń: 6801

Stacje pomp w Rybinie-Chłodniewo i Osłonce Drukuj Stworz PDF

 

Powierzchnia Żuław Wiślanych wynosi obecnie ok. 170 tys. ha. Z tego prawie 47 tys. ha to obszary
depresyjne, sięgające do 1,8 m p.p.m. Na terenie delty Wisły tylko ok. 30% gruntów odwadniana jest w sposób naturalny, reszta to poldery, czyli obszary bezodpływowe, które wymagają sztucznego usuwania nadmiaru wody.
Polderyzacja Żuław zapoczątkowano w XIII w., ale mimo upływu siedmiu stuleci modernizacja systemu przeciwpowodziowego trwa nadal. W XX w. prace melioracyjne na tym terenie polegały głównie na komasacji polderów, czyli łączeniu kilku lub kilkunastu mniejszych obszarów w kompleksy odwadniane przez jedną dużą stację pomp. Pozwalało to na ograniczenie długości wałów przeciwpowodziowych, które muszą być nieustannie konserwowane, i ogólnie na zmniejszenie kosztów utrzymania polderów przy jednoczesnym skupieniu uwagi na kilku newralgicznych punktach.
Najbardziej spektakularnych komasacji dokonano na terenie Wielkich Żuław Malborskich, czyli w międzyrzeczu Wisły, Nogatu i Szkarpawy. Obszar ten jest podzielony na dwie mniej więcej równe części przez rzekę Tugę, w górnym odcinku zwanej Świętą, która pierwotnie była zapewne jednym z ramion ujściowych Wisły.
W 1929 r. zlikwidowano 37 małych polderów między Wisłą i Tugą i połączono je w jeden o pow. ok. 22 tys. ha, odwadniany przez stację pomp w Chłodniewie. Z kolei na wschód od Tugi w 1942 r. zlikwidowano kolejne 32 poldery, które od tego czasu obsługiwała stacja pomp w Osłonce, usytuowana przy ujściu Kanału Panieńskiego do Zalewu Wiślanego.
W marcu 1945 r. pompownie Chłodniewo i Osłonka zostały uszkodzone przez wycofujące się wojska niemieckie, na skutek czego ogromne obszary, aż po Tczew i Malbork, na kilka lat zostały zalane wodą.
Całkowite osuszanie polderów miedzy Wisłą i Nogatem trwało do połowy lat 50. XX w. Warto dodać, że na każdej stacji znajdują się po trzy zespoły pompowe, które łącznie w ciągu sekundy mogą przepompować ok. 21 tys. litrów wody!

Źródło : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Kampania Promocyjna Żuław

Liczba wyświetleń: 6482

Żuławska Kolej Dojazdowa Drukuj Stworz PDF

 

Istniały dwa zasadnicze powody powstania kolei wąskotorowej na Żuławach. Pierwszym z nich była potrzeba transportu żywności z regionu o wybitnie rolniczym. Drugim techniczna niemożność poprowadzenia tutaj linii kolei normalnotorowej z uwagi na stale podmokły teren. Pierwsza tutejsza kolej wąskotorowa powstała w roku 1891roku, posiadała trakcję konną i liczyła zaledwie 4,5km. Łączyła Nowy Staw z Kościeleczkami, a powstała na wyłącznie potrzeby cukrowni w Nowym Stawie, dokąd z pobliskich gospodarstw dowożono buraki. Sześć lat później w 1897r. doszło do układu między cukrownią a grupą niemieckich przedsiębiorstw. 
Efektem umowy 16 listopada 1898r. do użytku oddana została sieć kolei o łącznej długości 55,5km, o trwałej nawierzchni dostosowanej do trakcji mechanicznej i dopuszczalnym obciążeniu osi 8 ton. Ten pierwszy odcinek kolejki połączył Lipinkę Gdańską, Nowy Staw wraz z istniejącą linią do Kościeliczek, Lichnowy wraz z odgałęzieniem do Ostaszewa oraz Lisewo i Miłoradz. Wąskotorówka wywoziła stąd przede wszystkim płody rolne, natomiast przywoziła na Żuławy materiały budowlane, węgiel i nawozy sztuczne. Dobre wyniki ekonomiczne spowodowały zawiązanie się spółki kolejowej Westpreussische Kleinbahnen - Aktiengesellschaft z siedzibą w Berlinie, która jeszcze w 1899 roku otworzyła sieć publicznej kolei wąskotorowej. Powstała linia
łącząca Malbork ze Stalewem przez Królewo, Stare Pole i Fiszewo. W 1890 roku oddano do użytku linię od Malborka przez Kałdowo do Lipinki Gdańskiej oraz z Kałdowa do Miłoradza. A w roku 1901roku połączono Nowy Dwór Gdański z Ostaszewem. Rozbudowa wąskotorowej kolei na Żuławach trwała aż do 1944 roku. Jak w wielu przypadkach wszystko zmieniło się wraz ze zmianą mieszkańców tych ziem. Ostateczne zamknięcie żuławskiej wąskotorówki miało miejsce w 1996 roku. Jednak w roku 2003 dzięki staraniom Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, żuławska wąskotorówka ożyła. Rozpoczęły się regularne przewozy pasażerskie, które prowadzone były na trasie Nowy Dwór Gdański - Stegna Gdańska - Prawy Brzeg Wisły - Sztutowo. Dzisiaj Żuławska Kolej Dojazdowa, to kolej wąskotorowa łącząca takie miejscowości, jak Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo i Nowy Dwór Gdański. Jest to jedna z najstarszych i najpiękniejszych kolei wąskotorowych w Polsce. Z okien wagonów można podziwiać wspaniałe krajobrazy Żuław, a Morze Bałtyckie i wiele innych atrakcji są na wyciągnięcie ręki.

Źródło : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Kampania Promocyjna Żuław

 

 

 

 

CIEKAWE LINKI: 

http://www.zulawyimierzeja.org.pl/download/Domy_zulawskie.pdf

http://www.zulawyimierzeja.org.pl/download/Delta.pdf

Liczba wyświetleń: 6591