Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny


Z myślą o wsparciu w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnianiu dostępności do dóbr sportowych i kulturalnych w Stegnie uchwałą Rady Gminy Stegna wprowadzono Program „Karta Dużej Rodziny”. Program ruszy już przed Bożym Narodzeniem.

 

Treść uchwały w sprawie podjęcia działań promujących Rodziny Wielodzietne wraz z załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Program „Karta Dużej Rodziny” ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej.

 

 

 

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Do Programu „Karta Dużej Rodziny” w Stegnie może przystąpić rodzina zamieszkała na terenie Gminy Stegna, także rodzina zastępcza, składająca się z rodziców lub jednego rodzica, mająca na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

Jako dokument potwierdzający przystąpienie do Programu oraz potwierdzający uprawnienia, wprowadza się Kartę Dużej Rodziny. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek na formularzu, dostępnym w GOPS w Stegnie, sekretariacie  Urzędu Gminy Stegna  oraz na stronie internetowej. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie ul. Wojska Polskiego 12.JAKIE ZNIŻKI DZIĘKI KARCIE DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny uprawnia do rabatu od opłat za zajęcia organizowane przez Ośrodek Kultury w  Stegnie (dokładny wykaz dostarczany będzie przy wydaniu Karty). Karta uprawniać będzie również do zniżek na usługi w formie zgłoszonej przez zainteresowanych przedsiębiorców. Lista Partnerów aktualizowana będzie na bieżąco w tej zakładce.PRZEDSIEBIORCY DLA DUŻYCH RODZIN

Przedsiębiorcy działający na obszarze  Gminy Stegna mogą dobrowolnie przystępować do programu „Karta Dużej Rodziny”. Przedsiębiorca uczestniczący w programie „Karta Dużej Rodziny” zwany będzie Partnerem programu „Karta Dużej Rodziny”. Przystąpienie do programu odbywać się będzie na wniosek złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy Stegna. Wzór wniosku dla przedsiębiorców stanowi Załacznik Nr 3  do uchwały.Każdy Partner programu otrzyma od Urzędu Gminy Stegna graficzne oznaczenie uczestnictwa w programie „Karta Dużej Rodziny”. Każdy Partner umieszczony będzie w wykazie Partnerów programu „Karta Dużej Rodziny” zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Gminy Stegna www.stegna.pl

 

 

 

poniedziałek, 25.11.2013 11:03