Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/klient.dhosting.pl/rucinada/kopia_stegna/admin/base.inc on line 7
Gmina Stegna
Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF

I N F O R M A C J A

Na podstawie XXXII/267/2017 z dnia17 lipca 2017r. w sprawie szczegóÅ‚owego sposobu i zakresu Å›wiadczenia usÅ‚ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wÅ‚aÅ›cicieli nieruchomoÅ›ci i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczonÄ… przez wÅ‚aÅ›ciciela nieruchomoÅ›ci opÅ‚atÄ™ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ZarzÄ…dzenia Nr 179/2017 Wójta Gminy Stegna z dnia 29 wrzeÅ›nia 2017r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stegnie, przypominamy, że nieodpÅ‚atnie  można dostarczać selektywnie zebrane odpady takie jak:

- papier

- szkło

- tworzywa sztuczne

- metale

- odpady wielomateriałowe

- leki i chemikalia

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

( limit roczny do 200 kg)

- odpady budowlano-rozbiórkowe w postaci czystego gruzu

( limit roczny –  do 1tony)

- zużyte opony

- odpady zielone

 

PozostaÅ‚e odpady można oddawać na PSZOK  odpÅ‚atnie, zgodnie z cennikiem obowiÄ…zujÄ…cym w ZUOS Tczew.

 

Ponadto informujemy, że od 01.10.2017r. można zbierać odpady zielone tj. skoszona trawa, liÅ›cie, drobne gaÅ‚Ä™zie w brÄ…zowych workach, które można pobrać w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie pok. Nr  7

 

Worki należy wystawiać w dniach podanych w harmonogramie.

 

SzczegóÅ‚owe informacje dostÄ™pne na stronie:

http://stegna.pl/art/5410/pszok_-_informacje_ogolne

Liczba wyświetleń: 425