Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY STEGNA

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 10b oraz art. 34a ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne ( Dz. U. z 2015r., poz. 469, 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2260, z 2017 r. poz. 60)

 

ZAWIADAMIAM

 

O rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Stegnie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2017, które potrwają do 10 kwietnia 2017 roku.

 

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  gmina@stegna.pl

 

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.

 

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stegnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Stegnie.

 

 

Wójt Gminy Stegna

 

/-/ Ewa Dąbska

 


 

Liczba wyświetleń: 450