Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Stegna od 1.03.2012 do 23.04.2012 Drukuj Stworz PDF


1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
2. UdziaÅ‚ w konferencji prasowej „PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej" w Nowym Dworze GdaÅ„skim
3. UdziaÅ‚ w spotkaniach dotyczÄ…cych przygotowania do sezonu letniego z przedsiÄ™biorcami branży turystycznej oraz przedstawicielami sÅ‚użb (Policja, Straż Graniczna, Sanepid, UrzÄ…d Morski, Kapitanat Portu, Straż Pożarna, Lasy PaÅ„stwowe, Starostwo Powiatowe, ZarzÄ…d Dróg Powiatowych, Straż Gminna, ZarzÄ…d Dróg Wojewódzkich, Parki Krajobrazowe, rada Gminy)
4. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupców Przyplażowych
5. Spotkanie z Sołtysami
6. Spotkanie w sprawie projektu Å›cieżek rowerowych z dyrektorem DPR oraz wójtem Sztutowa i burmistrzem Krynicy Morskiej
7. Spotkanie z kosztorysantem ścieżek
8. Udział w zebraniu wiejskim w Stegnie
9. Udział w radzie budowy kanalizacji
10 Udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Żuławy
11. Udział w spotkaniu zarządu OSP
12. Udział w Walnym Zebraniu OSP w Drewnicy
13. UdziaÅ‚ w spotkaniu z Lasami PaÅ„stwowymi w sprawie dróg leÅ›nych
14. Udział w Radzie Bezpieczeństwa w Starostwie
15. Spotkanie w sprawie Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu z innymi partnerskimi samorządami i instytucjami
16. Udział w Walnym Zebraniu LOT
17. UdziaÅ‚ w 2 spotkaniach na temat konsultacji dotyczÄ…cych „Ochrony foki szarej i morÅ›wina"
18. Udział w egzaminie klas 6 w Drewnicy
19. UdziaÅ‚ w spotkaniach dotyczÄ…cych kolizji sÅ‚upa elektrycznego na placu do targowania, spotkania w sprawie zagospodarowania terenu i przygotowywanego projektu na budowÄ™ targowiska ze Å›rodków PROW
20. Udział w spotkaniu w Starostwie na temat dojazdu do Małej Holandii
21. UdziaÅ‚ w spotkaniu soÅ‚ectw Mikoszewo, PrzemysÅ‚aw, Drewnica, Å»uÅ‚awki zainicjowanym przez SoÅ‚tysa Å»uÅ‚awek w sprawie remontu drogi Stróża - Mikoszewo
22. UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym przygotowania uchwaÅ‚ i dziaÅ‚aÅ„ wdrażajÄ…cych „ustawÄ™ Å›mieciowÄ…" z przedstawicielami gminy Sztutowo, Krynica Morska, Nowy Dwór GdaÅ„ski, Ostaszewo
23. UdziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie drogi nr 7
24. Udział w zebraniu wiejskim w Rybinie
25. UdziaÅ‚ w spotkaniu z inspektorem nadzoru - inwentaryzacja i rozliczanie prac zwiÄ…zanych z termomodernizacjÄ… szkóÅ‚
26. Spotkanie w sprawie gazu łupkowego w Nowym Dworze Gdańskim
27. UdziaÅ‚ w konferencji „Dolina WisÅ‚y" w Malborku
28. Udział w walnym zebraniu Związku Miast i Gmin Morskich w Gniewinie
29. UdziaÅ‚ w otwarciu targów bursztynu Amberif - promocja „Bursztynowego Szlaku." Spotkanie z przedstawicielami Wielunia, Pruszcza Gd. , Jantarnego.
30. UdziaÅ‚ w konferencji podsumowujÄ…cej projekt „„Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludnoÅ›ci oraz zintegrowanej Å‚Ä…cznoÅ›ci na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz GdaÅ„ski, Cedry Wielkie, Suchy DÄ…b i Stegna" w Pruszczu GdaÅ„skim
31. Udział w obchodach powstania biblioteki w Jantarze
32. UdziaÅ‚ w konferencji „Administracja publiczna wobec wyzwaÅ„ zwiÄ…zanych z depresyjnym, przygranicznym i nadmorskim poÅ‚ożeniem subregionu elblÄ…skiego" w ElblÄ…gu
33. Udział w spotkaniu roboczym rady sołeckiej dotyczącym przygotowania Święta Muszelki w Stegnie
34. Udział w zebraniu wiejskim w Junoszynie
35. Udział w spotkaniu dotyczącym usytuowania tablic informacyjnych w gminie
36. Organizacja wizyty studyjnej „Trzy sektory jeden cel" 
37. Udział w zebraniu rady sołeckiej sołectwa Jantar
38. Udział w samorządowym Open Spece w Legionowie oraz Zielonce koło Warszawy
39. Udział w Walnym zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej
40. UdziaÅ‚ w konferencji „ Finanse Publiczne" w Nowym Dworze GdaÅ„skim
41. UdziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami firmy która zamierza wybudować wiatraki w Å»uÅ‚awkach książęcych
42. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorem ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ nr 2 z Nowego Dworu GdaÅ„skiego. Rozmowy na temat wspóÅ‚pracy i praktyk mÅ‚odzieży na terenie gminy Stegna
43. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami szkóÅ‚ naszej gminy
44. Udział w zebraniu wiejskim w Chełmku Osadzie
45. Udział w zebraniu wiejskim w Jantarze
46. UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du Lokalnej Grupy Rybackiej oraz przedstawicieli samorzÄ…dów w sprawie Statutu LGR
47. Udział w zebraniu wiejskim w Tujsku
48. UdziaÅ‚ w spotkaniu w Warszawie z Panem SÅ‚awomirem Assendi, ZastÄ™pcÄ… Redaktora Naczelnego Programu 1 Polskiego Radia S.A. Rozmowy o wspóÅ‚pracy, promocji i planowanym 21 lipca koncercie " Lata z Radiem". Zagra u nas na zespóÅ‚ Raz Dwa Trzy; De Mono oraz Ira.
49. Wizyta na targach turystycznych w Warszawie gdzie promowana była gmina Stegna przez LOT
50. Rozmowy w TV w Warszawie na temat możliwoÅ›ci podjÄ™cia wspóÅ‚pracy dla zwiÄ™kszenia promocji naszej gminy.
51. UdziaÅ‚ we wspólnej akcji sprzÄ…tania plaż od Mikoszewa do Stegny. SprzÄ…tanie plaży w Jantarze
52. Udział w CASE DEMO TOUR 2012 - powiatowej wiośnie rolniczej w Kmiecinie

Liczba wyświetleń: 1741