Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2019 Drukuj Stworz PDF

 

Rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019 jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim. Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń przyjmowane są w Sekretariacie Urzędu Gminy w Stegnie do 29 marca 2019 r.

Oceny dokonują komisje:

  • gminne - powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 7 czerwca 2019 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • powiatowe - powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda
  • wojewódzka - na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia 2019 r.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Karta zgłoszenia - kategoria "zagroda" 2019-03-12 08:44:23 Tokarski Rafał
załącznik Karta zgłoszenia - kategoria "wieś" 2019-03-12 08:44:01 Tokarski Rafał
załącznik Regulamin konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2019 2019-03-12 08:43:18 Tokarski Rafał
Liczba wyświetleń: 144