Sprawy podatkowe i opłaty

Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019r.


Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek rolny - osoby prawne

 Podatek leśny – osoby fizyczne

Podatek leśny – osoby prawne

Druki obowiązujące do dnia 30.06.2019

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Formularze do pobrania: wzory formularzy obowiązują od 01.01.2019r.

Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r. do ściągnięcia ze strony Ministerstwa Finansów


Sprawy kadrowe i organizacyjne

Obsługa obywatela

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Ewidencja działalności gospodarczej Zgłoś swój obiekt do prowadzonej w gminie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Tu dowiesz się jak to zrobić –>   Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Budownictwo, gospodarka przestrzenna

Budowa dróg i mostów

Wnioski realizowane indywidualnie w urzędzieReferat gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Gospodarka ziemią - geodezja

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe


Załączniki:

Koncesje na Alkohol


Załączniki: