URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.

8 maja
sobota Kalendarz

AZBEST – nabór wniosków na dofinansowanie edycja 2021

Szanowni Państwo zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2021)”, Wójt Gminy Stegna uprzejmie informuje, że do dnia 14.05.2021 r. 

w Urzędzie Gminy w Stegnie przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) wnioski udziału w ww. konkursie. Informuję, że w ramach konkursu przewiduje się udzielenie w roku 2021 lub 2022 dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub do kosztów związanych z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Dofinansowanie obejmować może do 70 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w roku 2021 lub 2022 pod warunkiem, że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 29 marca 2021 r.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie

transport i unieszkodliwienie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo – cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg.).

W odniesieniu do dotowanego zastosowane zostaną przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 362 ze zm.).

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Stegnie, pod nr tel.: 55 2478171 w. 18; e-mail: malgorzata.borowiec@stegna.pl.

Wzory wniosku do udziału w konkursie oraz informacja o wyrobach zawierających azbest dostępne w załączeniu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚ i GW w Gdańsku: