USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 


W związku ze zmianą regulaminu konkursu pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Stegna nie możę do niego przystąpić ze względu na konieczność  zmian uchwał‚ w ww. zakresie, które dodatkowo mu zostać zaopiniowane  przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.


Zgodnie z regulaminem konkursu Jednostki Samorządu Terytorialnego z własnego budżetu finansują demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, a Gmina Stegna nie posiada zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na 2017r.