Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Aktualności

 

URZĄD GMINY W STEGNIE

OD 16.03.2020 r.

DO ODWOŁANIA

BĘDZIE NIECZYNNY

DLA INTERESANTÓW

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.STEGNA.PL

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Stegnie od dnia 16.03.2020 r. do odwołania załatwiane będą wyłącznie sprawy dot. rejestracji zgonu.

Jednocześnie informujemy,że aktualnie nie umawiamy nowych terminów ślubów

W innych sprawach informacje udzielane będą telefonicznie pod nr telefonu: 55 247 81 71  (Sekretariat)

Zachęcamy również do korzystania z platformy e-PUAP.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 r.

W związku z zamknięciem Urzędu Gminy Stegna dla interesantów oraz na podstawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (data wpływu najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14):

1. pocztą tradycyjną na adres urzędu – Urząd Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna;

2. w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres malgorzata.furman@stegna.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Instalacje fotowoltaiczne-spotkanie informacyjne dla mieszkańców


Termin 10.03.2020  godz.17.00 sala nr 1 Urząd Gminy w Stegnie

poniedziałek, 09.03.2020 13:49Zasady optymalnej segregacji


czwartek, 05.03.2020 14:37Koronawirus - zasady postępowania


Komunikat Państwowej Inspecji Sanitarnej -zasady postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

wtorek, 03.03.2020 14:48Instalacje fotowoltaiczna-spotkanie informacyjne dla mieszkańców


Termin 10 Marca godz.17.00 w Sali Urzędu Gminy w Stegnie

wtorek, 03.03.2020 07:41


Strona: « Poprzednia12 3 4 5 6 7 »» 360