Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Aktualności

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Urząd Gminy w Stegnie informuje, że zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm ) przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw. Urząd Gminy w Stegnie informuje, że Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Stegna, mający siedzibę w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska nr 34.Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stegna, przysługuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm) prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, na zasadach i w zakresie opisanym w art. 32-35 przywołanej ustawy.

 Zgłoś brak telefonu lub Internetu


Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych. Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.

piątek, 19.10.2012 10:13

Badania mammograficzne

Badania mammograficzne


30 lipca 2012 r. Gmina Stegna przystąpiła do KONKURSU „ZDROWA GMINA”, którego celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane przez NFZ i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W pierwszym etapie konkursu zadaniem gminy było przeprowadzenie działań propagujących prewencję chorób nowotworowych, takich jak: rak piersi, rak szyjki macicy i rak jelita grubego tak, aby zmobilizować jak największą liczbę mieszkańców do wykonania badań przesiewowych.

czwartek, 18.10.2012 11:32II edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy


Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

 

środa, 17.10.2012 10:02Wyłączenie anologowego sygnału telewizyjnego


W dniu 28 listopada br. na terenie Województwa Pomorskiego nastąpi wyłączenie analogowego sygnału telewizyjnego. W świetle nadchodzącej zmiany, jaką jest proces przechodzenia ze sposobu nadawania z analogowego na cyfrowy istnieje spore zagrożenie, iż część mieszkańców naszego regionu zostanie pozbawiona jedynego żródła dostępu do informacji, edukacji oraz rozrywki.

 

 

poniedziałek, 15.10.2012 13:24I Samorządowy Spływ Kajakowy


niedziela, 14.10.2012 17:33


Strona: « Poprzednia1«« 273 274 275 276 277 278 279 »» 304