Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/klient.dhosting.pl/rucinada/kopia_stegna/admin/base.inc on line 7
Gmina Stegna
Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna w sprawie konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywą do 2024 r.” Drukuj Stworz PDF

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STEGNA

 

w sprawie konsultacji spoÅ‚ecznych „Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywÄ… do 2024 r.”

 

 

Na podstawie at. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska, oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ) w zwiÄ…zku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz zgodnie z UchwaÅ‚Ä… Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaÅ„cami Gminy Stegna

zawiadamiam

o rozpoczÄ™ciu  konsultacji spoÅ‚ecznych „Programu Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywÄ… do 2024 r.” w dniach od 06.10.2017 r. do 27.10.2017 r. w siedzibie UrzÄ™du Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna pok. Nr 7 w godzinach pracy UrzÄ™du tj. od poniedziaÅ‚ku do Å›rody od 7.00 do 15.00, w czwartki od 7.00 do 16.00 oraz w piÄ…tki od 7.00 do 14.00, na stronie internetowej UrzÄ™du Gminy Stegna www.stegna.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stegna na stronie internetowej: www.bip.stegna.pl.

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane Programem Ochrony Åšrodowiska dla Gminy Stegna na lata 2017 -2020 z perspektywÄ… do 2024 r. majÄ… prawo skÅ‚adać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. programu.

 

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy skÅ‚adać w formie pisemnej na formularzu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…cznik nr 1  do niniejszego obwieszczenia na adres: UrzÄ…d Gminy  Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna:

-        elektronicznie na adres e-mail: ewelina.charkiewicz@stegna.pl lub

-        osobiÅ›cie w sekretariacie UrzÄ™du Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, 82-  103 Stegna

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.

 

JednoczeÅ›nie na podstawie UchwaÅ‚y Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaÅ„cami Gminy Stegna, Wójt Gminy Stegna informuje o dodatkowych spotkaniach informacyjno- konsultacyjnych, które przybliżą PaÅ„stwu tematykÄ™ ww. programu.

-      STEGNA 30.10.2017 r. - od 15:00 do 16.30 MIEJSCE: Sala Narad UG STEGNA pokój nr 1

-      RYBINA 30.10.2017 r. - od 17:00 do 18:30 MIEJSCE: Dom Ludowy Rybinie

-      MIKOSZEWO 31.10.2017 r. - od 15:00 do 16:30 MIEJSCE: CAL (Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej) w Mikoszewie

DREWNICA 31.10.2017 r. - od 17:00 do 18:30 MIEJSCE: Åšwietlica w  Drewnicy

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz 2017-10-06 12:37:57 Jarosz MichaÅ‚
załącznik 03_POÅš_gm.Stegna 06.10.2017 2017-10-06 12:37:23 Jarosz MichaÅ‚
załącznik Obwieszczenie 2017-10-06 12:36:45 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 318