Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs „ Sołectw@ w sieci” Drukuj Stworz PDF

 

Do koÅ„ca bieżącego miesiÄ…ca przyjmowane sÄ… zgÅ‚oszenia do konkursu „SoÅ‚ectw@ w sieci”, który ma wyÅ‚onić najlepszÄ… wiejskÄ… stronÄ™ internetowÄ….

Konkurs organizowany przez:

Krajowe Stowarzyszenie SoÅ‚tysów przy wsparciu  MarszaÅ‚ka Województwa Pomorskiego MieczysÅ‚awa Struka. Celem tej inicjatywy jest przeciwstawienie siÄ™ wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. DostÄ™p do Internetu jest rozwiÄ…zaniem niewystarczajÄ…cym, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny, a osoby uÅ›wiadomione, czym jest Internet, nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y dostÄ™pu do urzÄ…dzeÅ„, za pomocÄ… których bÄ™dÄ… mogÅ‚y z nich korzystać. Takim wÅ‚aÅ›nie dziaÅ‚aniem jest konkurs „SoÅ‚ectw@ w sieci”, który poprzez promocjÄ™ dobrych praktyk, bÄ™dzie zachÄ™caÅ‚ liderów spoÅ‚ecznoÅ›ci wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni.

Konkurs jest podzielony na 2 etapy: eliminacje i finaÅ‚. Jury oceni strony internetowe pod kÄ…tem ich funkcjonalnoÅ›ci, popularnoÅ›ci oraz interaktywnoÅ›ci z mieszkaÅ„cami polskiej wsi. Aby przystÄ…pić do konkursu, należy wypeÅ‚nić formularz zgÅ‚oszeniowy i przesÅ‚ać go do 31 marca 2013 r. Można też skorzystać z internetowego formularza zgÅ‚oszeniowego znajdujÄ…cego siÄ™ na stronie konkursu: www.konkurs.kss.org.pl

OgÅ‚oszenie wyników i uroczyste wrÄ™czenie nagród – w czerwcu 2013 r. Na zwyciÄ™zcÄ™ czeka laptop z opÅ‚aconym 12-miesiÄ™cznym Internetem.

pobierz Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2013-03-28 09:34:15 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-28 09:33:39 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 1324