Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zielona Linia Drukuj Stworz PDF

Zielona Linia, to pierwsze w kraju Centrum Kontaktowe dla Klientów urzędów pracy z całej Polski. Założycielem Centrum jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zielona Linia umożliwia kontakt Klienta z urzędem za pośrednictwem różnych kanałów dostępowych (telefon, e-mail, formularze internetowe, konta osobiste na portalu) zamiast osobistej wizyty w urzędzie.

 

MisjÄ… Centrum „Zielona Linia” jest  stworzenie nowej jakoÅ›ci  w relacjach z bezrobotnymi i pracodawcami. WspóÅ‚pracujÄ…c z pracodawcami „Zielona Linia” poÅ›redniczy w rekrutacji pracowników, natomiast osoby poszukujÄ…ce pracy i bezrobotni mogÄ… liczyć na szerokÄ… pomoc w zakresie poÅ›rednictwa ofert pracy, szkoleÅ„ oraz upowszechniania informacji o usÅ‚ugach rynku pracy. Centrum „Zielona Linia” tworzy nowÄ… usÅ‚ugÄ™ urzÄ™dów pracy, która kreuje zupeÅ‚nie nowÄ… rzeczywistość dla Klientów SÅ‚użb Zatrudnienia.

 

Nasi specjaliÅ›ci telefonicznie oraz e-mailowo (do listopada planujemy uruchomić również czat)  odpowiadajÄ… na pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz m.in. kodeksu pracy, zakÅ‚adania dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. PomagajÄ… wyjaÅ›nić zawiÅ‚e sytuacje, informujÄ… o dostÄ™pnych formach pomocy z urzÄ™du pracy (miÄ™dzy innymi  tj. stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, staż), czy możliwoÅ›ci odbycia szkoleÅ„ finansowanych zarówno ze Å›rodków Funduszu Pracy jak i Å›rodków unijnych. Zielona Linia oferuje również pomoc w wyszukiwaniu ofert  pracy, a od wrzeÅ›nia br. uruchamia bezpÅ‚atnÄ… pomoc w przygotowaniu profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego. UsÅ‚ugi naszego Centrum realizowane sÄ… przy wykorzystaniu nowoczesnych narzÄ™dzi komunikacyjnych, przez co w sposób szczególny mogÄ… zainteresować ludzi korzystajÄ…cych dotÄ…d z bezpoÅ›redniej formy kontaktu z urzÄ™dem..

 

DziaÅ‚ania „Zielonej Linii” aktywnie wspiera Ministerstwo Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej zachÄ™cajÄ…c  do korzystania z usÅ‚ug Contact Center.

Wszystkie osoby szukajÄ…ce informacji na temat instrumentów i Å›wiadczeÅ„ urzÄ™dów pracy, a także informacji o ofertach pracy, szkoleniach, itp. mogÄ… je uzyskać pod adresem www.zielonalinia.gov.pl

 

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Plakat 2012-09-21 07:58:23 admin admin
Liczba wyświetleń: 1148