Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO W 2019 r. INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH Drukuj Stworz PDF

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwa punkty:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro), w którym porad udzielają radcy prawni (na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, nr tel. 504 935 958

 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Stegnie przy ul. Morskiej  11 (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie), prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Akcja Społeczna  z siedzibą w Gdańsku, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, nr tel. 504 935 961, e-mail: stegna.sas@o2.pl

 

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492), po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia  anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, którą osobiście umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wypełnienie opinii jest dobrowolne.

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ  O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB SKORZYSTANIA Z  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, które nie mogą stawić się osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W takim przypadku ww. osoby,  przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie (wg zamieszczonego poniżej wzoru), iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. 

Środki wspierające komunikowanie się dostępne w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim:

  1. e-mail - starostwo@nowydworgdanski.pl
  2. fax 55 247 36 70

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik tabela.jednostek.nieodpłatnego.poradnictwa. 2019-08-05 12:39:26 Ruciński Adam Wojciech
załącznik lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2019-08-05 12:39:05 Ruciński Adam Wojciech
załącznik Wzór oświadczenia 2019-08-05 12:36:46 Ruciński Adam Wojciech
Liczba wyświetleń: 169