Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kontrole śmieci Drukuj Stworz PDF

W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów zmieszanych odbieranych  w ostatnim czasie od mieszkańców gminy Stegna (aż 87 % mieszkańców deklaruje segregację) zostaną przeprowadzone kontrole poprawności segregacji  w czasie odbioru odpadów zmieszanych.


W przypadku nieprawidłowości śmieci będą pozostawione do wysegregowania, zgodnie ze złożonymi deklaracjami lub zostaną zabrane, a właściciel nieruchomości zostanie obciążony kosztami, jak za odpady niesegregowane ( opłata jest 2-krotnie wyższa).

Liczba wyświetleń: 512