Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku. Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 15 ust.2h,2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) infomuję, że wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku zanjdują się na stronie BIP Urzedu Gminy Stegna pod linkiem >>> kliknij <<<

Liczba wyświetleń: 251