Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Apel do mieszkańców! Drukuj Stworz PDF

W związku ze zbliżającymi się mrozami, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stegnie zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców gminy o  natychmiastowe reakcje dotyczące osób bezdomnych.

Ponieważ okres zimowy stanowi szczególne zagrożenie, niezbędna jest współpraca wszystkich służb, ale również mieszkańców, aby udzielona pomoc była skuteczna. Stąd apel o przekazywanie do GOPS informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.

Informacje dot. spraw osób bezdomnych można zgłaszać osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Wojska Polskiego 12, w godz. 7.00-15.00, telefonicznie dzwoniąc na numery: 55 247 82 86, oraz drogą elektroniczną, e-mail: sekretariat@gops-stegna.pl. Poza tymi godzinami oraz w dni ustawowo wolne (sobota, niedziela oraz święta) informacje o osobach bezdomnych należy zgłaszać Policji pod nr 997.

GOPS oferuje osobom bezdomnym pomoc w formie: kierowania do schroniska, noclegowni lub ogrzewalni oraz pomoc na inne uzasadnione potrzeby (leki, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, itp.).

Liczba wyświetleń: 143