Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nocowisko w ZSP Drewnica Drukuj Stworz PDF

 

"DzieÅ„ piżamy", który rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ od samego rana 26 stycznia, byÅ‚ wesoÅ‚ym i kolorowym wstÄ™pem do kolejnych atrakcji czekajÄ…cych na naszych uczniów w ostatni dzieÅ„ przed feriami. Prawdziwa zabawa karnawaÅ‚owa zaczęła siÄ™ dopiero... wieczorem! Spora grupa uczniów z klas 4-7 spÄ™dziÅ‚a nockÄ™ w szkolnych murach! Na odważnych czekaÅ‚o wiele wspaniaÅ‚ych niespodzianek!

Nocowisko rozpoczÄ…Å‚ ok godz. 18.00 apel porzÄ…dkowy, podczas którego dzieciaki poznaÅ‚y opiekunów, harmonogram (który do tej pory byÅ‚ tajemnicÄ…) oraz zasady panujÄ…ce podczas wydarzenia. Klasami 4 zajmowaÅ‚y siÄ™ p. Natalia Biernacka oraz p. Joanna Krawiec. Klasy 5 znajdowaÅ‚y siÄ™ pod opiekÄ… Dyrekcji - p. Bożeny Kowitz oraz p. Marty Prusieckiej. Opiekunkami klas 6 i 7 byÅ‚y p. Agnieszka Bastian i p. Anna Krokosz.

Po apelu, mimo lekkiej mżawki, która tylko uatrakcyjniÅ‚a zabawÄ™, caÅ‚a grupa wyruszyÅ‚a na boisko szkolne, gdzie czekaÅ‚o na nas ognisko i pyszne kieÅ‚baski. WczuwajÄ…c siÄ™ w klimat wieczoru Å›piewaliÅ›my przy ognisku piosenki. Po tak smacznej kolacji należaÅ‚o zgubić trochÄ™ kalorii - zostaliÅ›my wiÄ™c na dworze i zagraliÅ›my w "Åšwietlika". We mgle i ciemnoÅ›ci dostrzegliÅ›my nagle Å›wiateÅ‚ko - zadaniem dzieci byÅ‚o znaleźć Å›wietlika, który przed caÅ‚Ä… grupÄ… uciekaÅ‚. Zabawy byÅ‚o przy Å‚apaniu uciekiniera co niemiara! Nasi uczniowie szybko poradzili sobie ze schwytaniem Å›wiateÅ‚ka i grÄ™ powtórzyliÅ›my kolejny raz.

Po zabawie wróciliÅ›my odrobinÄ™ zmÄ™czeni i  mokrzy, ale za to bardzo zadowoleni i uÅ›miechniÄ™ci do szkoÅ‚y. Tutaj czekaÅ‚a na mÅ‚odych Å›miaÅ‚ków kolejna porcja atrakcji. Po przebraniu siÄ™ w suche rzeczy nastÄ…piÅ‚a zbiórka na sali gimnastycznej. A tam okazaÅ‚o siÄ™, że na dzieciaki czeka pan RadosÅ‚aw NatkaÅ„ski - tancerz i choreograf. Przez ponad godzinÄ™ uczyÅ‚ naszych uczniów ukÅ‚adu tanecznego oraz kroków Zorby, a dzieciaki zachÄ™cone przez Mistrza dużą dawkÄ… Å›miechu daÅ‚y z siebie wszystko i Å›wietnie poradziÅ‚y sobie z zadaniami. Po lekcji z panem RadosÅ‚awem, grupa uczennic z naszej szkoÅ‚y uczyÅ‚a koleżanki i kolegów choreografii do piosenki "Chocolate" - w wersji piżamowej ;)

Po taÅ„cach byÅ‚ czas na chwilÄ™ odpoczynku i regeneracji - Rada Rodziców przygotowaÅ‚a dla dzieci pyszne chrupiÄ…ce przekÄ…ski oraz zapewniÅ‚a napoje. Na bardziej gÅ‚odnych czekaÅ‚y również smakowite sandwiche. Dziewczyny z klasy 7b przyrzÄ…dziÅ‚y gofry i do tego smakoÅ‚yku ustawiÅ‚a siÄ™ kolejka chÄ™tnych! A trzeba byÅ‚o siÄ™ najeść i odpocząć, by mieć siÅ‚Ä™ na kolejny punkt programu - czyli... dyskotekÄ™!

Przy dźwiÄ™kach ulubionych i najbardziej znanych przebojów bawiÅ‚a siÄ™ caÅ‚a sala!  Ciemność i krÄ™cÄ…ce siÄ™ kolorowe Å›wiateÅ‚ka z kolorofonu dodaÅ‚y klimatu i dzieciaki chÄ™tniej wychodziÅ‚y na parkiet. Nie obyÅ‚o siÄ™ również bez konkursów - rozegraliÅ›my dwie tury ulubionej zabawy naszych uczniów, czyli "KrzeseÅ‚ek". W obydwu odsÅ‚onach walka o ostatnie krzesÅ‚o byÅ‚a bardzo zaciÄ™ta, a wszyscy bawili siÄ™ znakomicie.

Później uczestnicy nocowiska mogli wybrać w jakich proponowanych przez nauczycieli zajÄ™ciach chcÄ… brać udziaÅ‚. Do wyboru byÅ‚y - dla tych, którzy jeszcze mieli siÅ‚Ä™ i energiÄ™ - zajÄ™cia sportowe na sali gimnastycznej, a także  gra na gitarze i Å›piewanie oraz gry planszowe. Każdy znalazÅ‚ coÅ› interesujÄ…cego dla siebie.

OkoÅ‚o godziny 23.00 na dzieciaki czekaÅ‚a kolejna niespodzianka - do szkoÅ‚y przyjechaÅ‚a pizza! SpaÅ‚aszowaliÅ›my jÄ… ze smakiem ;) O jedzenie zadbaÅ‚a Rada Rodziców z naszej szkoÅ‚y. 

Po kolacji, okoÅ‚o póÅ‚nocy, przebraliÅ›my siÄ™ w piżamy, przygotowaliÅ›my do snu... i zaczÄ™liÅ›my nocny maraton filmowy ;) Od tej pory każda grupa byÅ‚a w swojej klasie i oglÄ…daÅ‚a przygotowane filmy. Niektóre dzieci szybko zasnęły już w trakcie seansu, inne miaÅ‚y wiÄ™cej energii i oglÄ…daÅ‚y filmy do koÅ„ca, a jeszcze inne - postanowiÅ‚y nie spać caÅ‚Ä… noc, a wraz z nimi opiekunowie ;)

Rano rodzice odebrali swoje pociechy, a na twarzy każdego - oprócz oznak zmÄ™czenia po nieprzespanej nocy - byÅ‚a wymalowana radość i zadowolenie :) Mamy nadziejÄ™, że byÅ‚y to niezapomniane przeżycia dla naszych uczniów i Å›wietnie siÄ™ bawili!

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 389