Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu nowodworskiego - projekt Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

 w imieniu PaÅ„stwowych SzkóÅ‚ Budownictwa im. Prof. Mariana OsiÅ„skiego w GdaÅ„sku zapraszamy mieszkaÅ„ców powiatu nowodworskiego do udziaÅ‚u w projekcie „Z nami zbudujesz swojÄ… przyszÅ‚ość - aktywizacja zawodowa 30+” wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób, które ukoÅ„czyÅ‚y 30 lat i sÄ… bezrobotne lub bierne zawodowo. Szczególnie do udziaÅ‚u w projekcie zachÄ™camy osoby, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, tj. powyżej 50 roku życia, dÅ‚ugotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i niepeÅ‚nosprawnych.

W ramach projektu oferujemy certyfikowane kursy i szkolenia, m.in. spawalnicze, budowlane, operator koparko-Å‚adowarki, operator wózków widÅ‚owych, prawo jazdy kat. C+E, z zakresu ksiÄ™gowoÅ›ci, projektowania graficznego i nabywania kompetencji cyfrowych (ECDL). Organizujemy również pÅ‚atne stażowe zawodowe, po których istnieje możliwość staÅ‚ego zatrudnienia.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://www.psbgdansk.pl/projekt-edycja1/ lub pod numerem telefonu: 721 452 999, adres: Biuro Projektu, ul. Bora Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk.

W przypadku zainteresowania, chętnie wyślemy Państwu materiały promocyjne.

Liczba wyświetleń: 389