Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pn.: „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w miejscowości Przemysław”. Drukuj Stworz PDF

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz stosownie do Uchwały nr XXXVI/298/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2017 r ws. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pn.: „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w miejscowości Przemysław”.

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony został na dzień 30 stycznia 2018 r.

 

Treść :

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pn.: „Bieżące utrzymanie boiska sportowego w miejscowości Przemysław”.

 


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Stegna 2018-01-08 13:30:20 Tokarski Rafał
Liczba wyświetleń: 178