Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2018 r. Drukuj Stworz PDF

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzÄ…dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz stosownie do UchwaÅ‚y nr XXXVI/298/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2017 r. ws. uchwalenia „Programu wspóÅ‚pracy Gminy Stegna z organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. Wójt Gminy Stegna ogÅ‚asza otwarty konkurs ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mÅ‚odzieży oraz osób dorosÅ‚ych w 2018 roku pn.:
Organizowanie uczestnictwa dzieci i mÅ‚odzieży oraz osób dorosÅ‚ych z terenu Gminy Stegna w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej-rozgrywki piÅ‚ki nożnej”.

Ostateczny termin składania ofert wyznaczony został na dzień 30 stycznia 2018 r.

 

Treść :

ZarzÄ…dzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stegna ws. ogÅ‚oszenia otwartego konkursu ofert na realizacjÄ™ zadaÅ„ publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i mÅ‚odzieży oraz osób dorosÅ‚ych w 2018 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ZarzÄ…dzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stegna 2018-01-08 13:19:10 Tokarski RafaÅ‚
Liczba wyświetleń: 295